Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
Sayfa: 1/5


Rum yönetimi, BM ve AB gibi uluslararası kuruluşlar, 4 Mart 1964 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararına sığınarak, gayrı meşru Rum yönetiminin, "1960 Anlaşmalarına ve Anayasaya uygun olarak tüm Kıbrıs'ın meşru hükümeti olduğunu" iddia etmektedir.
Oysa Anlaşmalar Türk Cumhurbaşkanı Muavini, 3 Türk Bakan, 15 Türk Milletvekili, 70/3 0 oranında Türk memur, 60/40 oranında Türk ordu mensubu, bütçeden pay, veto hakkı, ayrı oy çoğunluğu vb. hususlar öngörmekteydi. Ancak bugün Güneydeki rejimde, tek bir Türk bile görevli değildir.

Bir an için Rum tarafı ile BM ve AB'nin iddialarını doğru kabul etsek ve Kıbrıs Anayasasının geçerli olduğunu varsaysak bile, Rum Yönetimi yine tek başına AB'ne tam üyelik başvurusunda bulunamaz. Çünkü "Kıbrıs Anayasası'nın 50. maddesi, uluslararası antlaşma, sözleşme ve anlaşmaların akdi konusunda Türk Cumhurbaşkanı Muavinine veto hakkı tanımaktadır."

Bu maddenin (a) fıkrasında veto hakkı şöyle düzenlenmiştir.

"Yunanistan Krallığının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikisinin birden katıldığı milletlerarası teşekküller ve ittifak anlaşmalarına Cumhuriyetin katılması müstesna olmak üzere..... (ii) uluslar arası antlaşma, sözleşme ve anlaşmaların akdi....." konusunda veto hakkı vardır.

Görüldüğü gibi, bu maddede, Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte üye oldukları kuruluşlara Kıbrıs'ın katılmasının veto edilemeyeceği belirtilmiş, ancak iki Anavatanın birlikte üye olmadığı kuruluşlara Kıbrıs'ın üyeliğinin söz konusu olması halinde, denge bozulmasın diye, veto hakkı tanınmıştır.

Aynı olgu, Garanti Antlaşmasında da vardır.

Garanti Antlaşmasının 1. maddesinde şöyle denmektedir.

"Kıbrıs Cumhuriyeti, herhangi bir devlete, tamamen veya kısmen, herhangi bir siyasi veya iktisadi birliğe katılmamayı taahhüt eder

Esasen, Zürih ve Londra Antlaşmalarında bu konu görüşülürken, Yunan Dışişleri Bakanı Averof, "Kıbrıs'ın iki Anavatanın birlikte üye olmadığı siyasi ve ekonomik birliklere üye olamayacağı" ilkesi üzerinde durmuş ve iki Anavatan arasında Lozan ve Kıbrıs' ta kurulan dengelerin korunması açısından bunun şart olduğunu belirtmişti.

Dolayısı ile uluslararası hukuk açısından olaya bakıldığında , şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

1- Rum Yönetimi 1960 Anlaşmaları ile Kıbrıs Anayasasının öngördüğü meşru bir idare değildir. Tüm adayı temsil edemeyeceği gibi Türk Halkı adına da konuşma hak ve yetkisi yoktur. Bu bağlamda, tüm Kıbrıs adına, AB'ne tam üyelik başvurusu yapma hakkı da yoktur.

2- Eğer Kıbrıs Anayasası geçerli kabul edilecekse, o zaman Anayasa gereği, Türk tarafının da onayı ve otomatik veto hakkı kabul edilmelidir.

3- Garanti Antlaşmaları Rum tarafının, iki Anavatanın birlikte üye olmadığı herhangi bir siyasi ve ekonomik birliğe üyeliğini engellemektedir. Kıbrıs Anayasasının 50. maddesi ise bu konuda Türk tarafına veto hakkı tanımaktadır.

İlgili tüm taraflar, Garanti Antlaşmasının geçerliliğini kabul ettiğine göre, hukukun gereği yapılmalıdır. Uluslararası hukuka ve hukukun üstünlüğüne saygı, Rum başvurusunu ileri götürmemeyi gerektirmektedir.

GEÇMİŞTE İMZALANAN ANLAŞMALAR

1- Commonwealth Üyeliği

Commonwealth üyeliği, Ocak 1960'da Londra'da toplanan ikinci Kıbrıs Konferansını takip eden günlerde, seçilmiş Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile, seçilmiş Cumhurbaşkanı muavini ve İngiliz hükümeti arasında, iki Anavatanın da bilgisi dahilinde, özel surette varılan bir anlaşmayla gerçekleşmiştir. Bu anlaşmaya ait resmi bildiri, ilgili üç tarafın onayı ile 20 Ocak 1960 tarihinde yayınlanmıştır.

Bildiride, müracaat kararının, Cumhuriyetin ilanından sonra oluşacak iki toplumlu mecliste onaylanması gerektiği belirtilmiştir.
Sonraki Sayfa (2/5) Sonraki Sayfa


alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1