Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
turkdun17

TÜRK DÜNYASI

Türk Dünyasının ölüm üçgeni || Azerbaycan || Kazakistan || Kırgızistan || Kıbrıs || Türkmenistan || Özbekistan || Tacikistan || Tataristan || Çuvaşistan || Başkırdistan || Yakutistan || Hakas Cumhuriyeti || Gagavuz (Gökoğuz) || Altay Cumhuriyeti || Çeçenistan || Dağıstanlılar || Irak Türkmenleri

 

ÇEÇENİSTAN


Çeçenistan Cumhuriyeti   

Yüzölçümü : 19.200 Km2
       Nüfusu : 1.350.000
       Başkenti : Grozni

Tarih
Ermeni, Gürcü ve Yunan-Roma kaynaklarında Nahçiy genel adıyla Gargar, Durdzuk, Kist gibi isimlerle M.Ö. IV-III yüzyıllardan itibaren geçmeye başlayan Çeçenler. M.Ö. I. Yüzyılda Alan kavim birliğine katıldılar M.S. IV.yüzyılda Doğu Kafkasya'ya yayıldılar. Ne var ki, Müslüman Araplarla Hazar Hanlığı arasında süren savaşlarda Ermenilerin Azerbeycan ve Ermeniyye Valisi Mervan b. Muhammed (daha sonra II. Merven adıyla halife oldu), Çeçenistan ve Dağıstan topraklarına başarılı seferler yaptı (737). Buna rağman VI-II-IX. yüzyıllarda Çeçenistan ile birlikte Kuzey Kafkasya, Hazarların hakimiyetinde kaldı. Malazgirt Zaferi (1071) den sonraki yıllarda ise bu bölge, Selçukluların eline geçti.

  1222'de Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın seçkin komutanlarından Cebe Noyan ile Subitay Noyan bir Moğol ordusuyla Kuzey Kafkasya'yı (dolayısıyla Çeçenisten'ı da) işgal ettiler. 1238-1239 yılları arasında Moğollar, Çeçenlerle Aslar(Alanlar) üzerine akınlar yaptılar. Böylece, bütün Kafkasya, Moğolları hakimiyetine geçti.14 Nisan 1395'te ise Timur, muazzam bir ordu ile Terek nehri boylarına geldi ve burada Altın Orda han Toktamış ile yaptığı muharebeyi kazandı. Sonunda, 1396 yılı başında, Kuzey Kafkasya'yı adım adım kale ve şehirleri yağma ederek ele geçirdi.

        XVI.yüzyılın ikinci yarısının başlarında Ruslar, Kazan ve Astrahan'ı ele geçirdikten sonra Kuzey Kafkasya'ya doğru yayılmaya başladılar. Fakat bu Rus yayılmasında, Rus Çarı III. İvan (1462-1505)'ın öfkesinde kaçarak Terek nehri boylarına gelen Riazan Kazaklarının büyük rolü vardı. Bu Kazaklar, daha iç bölgelere giderek Çeçenlerin yaşadıkları Argun ve Sunca ırmaklarının birleştiği Grozni yakınlarında bir yere yerleştiler. Bunun sonucunda 1557'de Çeçen beylerinde bir grup, Moskova'ya giderek Çar IV. İvan'ın himayesini istedi. Fakat bu talep, Osmanlılardan çekinildiğinden dolayı Ruslar tarafından reddedildi. Buna rağmen, artan himaye ricaları üzerine Rus birlikleri Terek nehrine kadar ilerleyerek Kabarday bölgesinde karakol-kaleler inşa etmeye başladılar.

   Ünlü Rus Çarı I. Petro (1689-1725), 1722'de Kafkaslara bir sefer düzenleyerek Hazar denizi kıyılarındaki Derbend ve Bakü'yü işgal etti. Bu seferden dönerken de Sulak nehrini ağzında Kutsal Haç Kalesi (Holy Cross Fort)ni kurdu. Bu sırada bir Rus süvari birliği aktaş ırmağı yakınlarında Endree köyünde Çeçenlerin saldırısına uğradı. Bunun üzerine Çar I. Petro, Çeçenleri cezalandırmak için onlara karşı Kalmukları gönderdi. Kendisi de 12 Ağustos 1722'de Şemhal'ın başkenti Tarku'ya girdi. Ancak, geçen zaman içinde kendi yurtlarında Rus nüfuzundan memnun olmayan Çeçenler, 7 Temmuz 1732'de Yarbay Kah komutasındaki Rus birliklerini mağlup ettiler. Bu tarihten itibaren Rus kaynaklarında Nahçiy halkının adı Çeçen, ülkelerinin adı da Çeçenya(Osmanlı literatüründeki adıyla Çeçenistan ) oldu.

  1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nın çıkmasından yararlanan Çeçenler, Kızlar Kalesi'ni ele geçirmelerine rağmen Ruslara karşı esas mücadelelerine 1785-1791 yılları arasında aslen bir Çeçen olan Şeyh Mansur (Uşurma) önderliğinde başladılar. Şeyh Mansur, bütün Kafkas kabilelerini cihada çağırmak suretiyle birleştirmeye çalıştı ve Rusları, Terek nehrinin ötesine sürerek bunu başardı. Tabiatıyla, Şeyh Mansur'un bu başarılı mücadelesinde Çeçenistan merkezi bir yer işgal ederken, Çeçenler de en büyük gücü oluşturmuştu.

Coğrafi ve Demografik Durum
 Bugünkü Çeçenistan, 19.300 kilometre kare yüzölçümü, 1.450.00 nüfusu (1 Kasım 1991) olan bir ülke olup, kuzey ve doğuda Dağıstan, batıda İnguş Cumhuriyeti ve Kuzey Osetya, güneyinde ise Azerbaycan ile çevrilidir. Oysa, tarihi olarak Çeçenistan adı, Ruslar tarafında Kuzey Kafkasya'da doğuda Sulak nehri, batıda Yukarı Sunca (Sunja) ve kuzeyde Aşağı Sunca ile Terek nehri arasında kalan alana verilirken, ülkenin güney sınırları Dağıstanlı Andiler ve Avarlar ile Tuşenlerin ve Kevsuların yaşadığı bölgelere kadar uzanmaktaydı. Yine Rus kaynaklarına göre, dağlık ve ormanlık bir bölgeden olan Çeçenistan'ın doğusu Büyük Çeçenistan ve batısı ise Aşağı Çeçenistan adını alırken her iki bölgeyi Argun nehri birbirinden ayırmaktadır.

Bununla beraber, Osmanlı devlet adamı, hukukçusu ve tarihçisi olan Ahmed Cevdet Paşa Kuzey Kafkasya'nın doğusunda kalan bölgenin Dağıstan olup Dak kavminden bazı kabileler yaşadığından dolayı bu adı aldığını yazmaktadır. Cevdet Paşa'nın tasnifine göre, adı zikredilmemekle beraber, Çeçenlerin Dağıstan'ın orta ve kuzey bölgelerinde yaşadıkları anlaşılmaktadır. Orta ve Doğu Kafkas kavimlerinden Çeçenler kendilerini Nahçi veya Veynak/Vuynak (halkımız anlamında) olarak adlandırırken komşuları Osetler "Çançan" ve "Makalun", Kabartaylar "Şanşan", Kumuklar "Miniçi", Avarlar "Çeçen", Tatarlar "Masaget" derlerdi. Ayrıca, Çeçen adının ilk önce Javçen iken daha sonra Jou; Juan ve Cucen şekillerinde söylenerek Çeçen haline geldiğini ifade etmektedir.

 Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) öncesinde Çeçenlerin çoğunluğu Çarlık Rusya'nın Kuzey Kafkasya Genel Valiliği'ne bağlı Tersky Vilayeti sınırları içinde yaşarken Sovyet Devrimi'nden sonra 1926'da yapılan nüfus sayımında, Çeçen Muhtar Oblastı (Eyaleti)'nda Çeçenlerin nüfusu 244.000 idi ve bu sayı, eyaletin genel nüfusunun % 34.3'ünü meydana getirmekteydi. Ne var ki, 1959 sayımında Çeçen-İnguş Muhtar Cumhuriyetinde yaşayan Çeçenlerin nüfusu 244.000 olarak kalmıştı. Bunun sebebi, Çeçenlerin Orta Asya'ya (Kazakistan'a) sürülmesiydi ve henüz sürgüne gidenler de dönmemişti.Bundan tam 20 yıl sonra (1979) yapılan nüfus sayımında Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyetinde yaşayan Çeçenlerin nüfusu 611.405 idi.

<<< geri

ileri >>>

alt1
alt1 alt1
alt1
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen buradan açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi birçok avantajlara sahip olacaksınız.

alt1 alt1
alt1
· Tüm Kategoriler
· Astronomi
· Avrupa Haber
· Basın-Yazarlar
· Bilgisayar-İnternet
· Bilim ve Teknoloji
· Derin Haber
· Din
· Dünyadan
· Edebiyat
· Gündem
· Kültür Sanat
· Lider
· Politika
· Sizden Gelenler
· Spor
· Tarih Dünyası
· Türk Dünyası
· Ülkücü Hareket
· Yaşam ve Sağlık
· İlhan Esen Yazıları
· İlhan Esen Şiirleri

alt1 alt1
alt1
SELAHATTİN TEKİZOĞLU

İSİMSİZ KAHRAMANLAR
Siz uyuyorsunuz beyler siz gerçekten de gaflet içindesiniz. Yeri geldiğinde koca koca laflar edenler. Biliyor musunuz, bir çoğunuz, burnunuz ucunu bile görmekten aciz insanlarsınız!! Görüyorsunuz, ülkede neler oluyor ne çirkin işler sergileniyor. Ülkücüler, biz bunları, bu çirkin işleri yapan insanları bilmek ve tanımak durumunda değil miyiz?!.. Nerden bileceğiz. Galiba bunlar bizim ilgi alanımıza pek girmiyor Çünkü bizim işimiz bizim yarışımız başka sahalarda.. Köşe kapmak vitrine çıkmak Genel Başkanla uğraşmak Birbirimizin kuyusunu kazmak.... Ülkücünün ne işi olur, onunla-bununla ocuyla-bucuyla Cenab-ı ALLAH'ın gösterdiği yolda, adam gibi yürümek yetmiyor mu?!.... devamıalt1 alt1
alt1

BARBAROS BULVARI
İBA BLOKLARI 14/1 KAT:3 DAİRE:8 Balmumcu/Beşiktaş İstanbul Tel:0212 288 65 42 Fax:0212 288 65 27 >
ÇAKIRDİKEN
İlhan Esen


İstme Adresi:
Bilgeoğuz Yayınları
BARBAROS BULVARI İBA BLOKLARI 14/1 KAT:3 DAİRE:8 Balmumcu / Beşiktaş/İstanbul Tel:0212 288 65 42 Fax:0212 288 65 27

alt1 alt1
alt1


alt1 alt1
alt1


Diline Sahip Çık!Türkçe Kelime Kullan!


Okey
(Tamam)


Provokasyon
(Kışkırtmak)


Check Etmek
(Kontrol Etmek)


Deklare Etmek
(Bildirmek)


Trend
(Eğilim)


Objektif
(Tarafsız)


Persfektif
(Bakış Açısı)


Timing
(Zamanlama)


Laptop
(Diz Üstü)


Global
(Küresel)


Legal
(Yasal)


Partner
(Eş)


Entegre
(Bütünleşme)


Antipatik
(Sevimsiz)


Döküman
(Belge)


Dizayn
(Tasarım)


Analiz
(Çözümleme)


Pesimist
(Karamsar)


Departman
(Bölüm)


Monoton
(Tekdüze)


Mantalite
(Anlayış)


Prezentasyon
(Sunum)


Anektod
(Hikayecik)


Konsensus
(Uzlaşma)


Kriter
(Ölçüt)


İmitasyon
(Taklit)


Legal
(Yasal)


Full
(Tam)


Asparagas
(Şişrme Haber)


Bariyer
(Engel)


Demagoji
(Laf Ebeliği)


Damping
(Düşürüm)


Diaspora
(Kopuntu)


Enformasyon
(Bilgilendirme)


Enstantane
(Anlık Görünüş)


Fikstür
(Karşılaşma Takvimi)


Garnetür
(Yanlık)


Karambol
(Karmaşa)


Montaj
(Kurgu)


Metropol
(Anakent)


Motivasyon
(İsteklendirme)


Marj
(Pay)


Potbori
(Karmaca)


Trübülans
(Hava Burgacı)

C* Yabancı Kelimelerin Dilimize Girmesine İzin Verme


alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1